İÇERİK Detay YAZARLARIMIZ
:: Anasayfa
:: Haberler
:: Yazarlar
:: Sesli Makale
:: TARIM
:: ÇEVRE/DOGA
:: KENT ve YAŞAM
:: SAĞLIK
:: BİLİMSEL GELİŞMELER
:: İNANÇ
:: SİYASET
:: ÇALIŞMA HAYATI
:: DÜŞÜNSEL
:: TOPLUMSAL
:: SAGLIK İÇİN SPOR
:: KİŞİSEL GELİŞİM
:: EKONOMİ
:: EGİTİM
:: YARGIDAN
:: GÜVENLİK
:: TEKNOLOJİ
:: HOBİLER
:: MAĞAZİN
:: TOPLUMSAL YÖNLENDİRME HABERİ
:: DOGAL AFETLER
:: ULUSLARARASI(DİPLOMASİ)
:: KÜLTÜR-SANAT
:: İNSANLIK
:: TARİH
:: İLETİŞİM
Genç Yazarlarımız
Reklam

İMAN ETMEDİKCE CENNETE GİREMEZSİNİZ, BİRBİRİNİZİ DE SEVMEDİKCE İMAN ETMİŞ OLAMAZSINIZ!

H.z. Muhammed


Adrese Git
İTAAT, TEPKİ ARASINDA SIKIŞAN İNSAN!!!

İTAAT, TEPKİ, İSYAN, ARASINDA SIKIŞAN İNSAN/MÜSLÜMAN!!!

Müslümanların genelde otoriter yönetimlerin olduğu yerlerde en önemli sorunu kişilerin iktidarların, fıkıhi/hukuki, siyasi çıkarımlarını din sanmaları… Bu din sanılması üzerine iktidarlara karşı gösterilecek haklı tepkilerin bile otoriter yönetimler eliyle dine Allaha isyan gibi gösterilerek sert bir şekilde bastırılmasına dayalı tepkisizligin iktidara ciddi hatalar yaptırdığını… Keyfi davrandıklarını ve halktan kopmalarına neden olduğu görülmektedir. Şu ayetle giriş yaparsak konunun dini degil siyasal, olduğu görülecektir..

“Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında, çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Nisa 148”

Biz tepkilerimizi Allaha mı,  yoksa bize göre yanlış yaptığımız şeyhe, şıha, aşiret agasına, iktidarı Allah adına kullandığını iddia eden Krala, padişaha mı gösteriyoruz… İtaat etmek normalde bir yanlışla karşılaştığımız zaman tepki göstermek neden anormal olsun…

İster tarih de kurulan devletleri, ister günümüzde isimlerinde İslam var olan, Anayasalarında İslamız diyen devletleri incelemek gerek.. Bir devletin İslam olabilmesi için krallık/padişahlık olması zorunlu mu degil mi, böyle bir tartışma yapmak lazım.. Cumhuriyet, Demokrasi, Sosyal demokrasi, Sosyalizm İslami olamaz mı? Yada devlet, yani tüzel kişilik İslam olabilir mi, iman etmek devletler acısından mümkün mü? İman edilmezse İslam nasıl olunacak? Bu soruyu bir kenara yazalım ve devam edelim…

Din evrensel bir mesaj getirir ve o dine inananlar kendi kültürleri, siyasal sistemleri, ekonomik şartları, imkânları, doğal coğrafyaları çerçevesinde o dini uygulamaya çalışırlar. Bu uygulama artık dine ait değil, insanlara ve yeryüzüne aittir. Böyle olunca ‘İslam devleti’ ve ‘İslam siyaseti’ tabirleri çok ciddi bir algı bozukluğu, bir yanılsama meydana getiriyor. Adında İslam olan devlete, hükümete tepki isyan olarak algılanıyor ve bu ön kabulle yönetimlerin tepkileri sert olabiliyor… Ayrıca İslam Devleti olabilir mi, bu devlet hangi siyasal sistemde olması gerekir? Bu soruyu da bir kenara yazalım devam edelim…

Acaba, meşveret, şura, maruf gibi kavramlar ile demokrasinin arasındaki bağ ne aşamada? Bir aile yönetme ayrıcalığını tanrıdan aldığını nasıl iddia eder, buna diğer inananlar nasıl tepkisiz kalır, bu sorulara da cevap aramak azlımdır..

Bu noktada evrensel olara-k insanlığın siyasal sistemlerinde gelişmelerden nasıl uzak durabiliriz, liberalizm, sosyalizm, muhafazakarlık, sosyal demokrasi hangisi daha dini derseniz, bana göre sosyal demokrasi… Sizde araştırın öneririm…

Tarihi devlet tecrübemize baktığımızda, Osmanlı, Abbasî, Emevî,  devletleri dendi, bunların hangisi İslam devleti diyebiliriz ki?  Günümüze geldiğimizde İslamın diyenler ne kadar ne İslam devleti tartışılır… Aynı şey Hıristiyanlar içinde geçerli Hristiyan devleti de dememişler, demezler. Romalılar, Avusturya Cermen imparatorluğu, İspanya krallığı derler. Yani devletler kabileler, etnik gruplar, coğrafyayla falan anılır. Böylece devlet ismi konur Türkiye Cumhuriyeti gibi…

Örnegin başka bir konu, din savaşları, İslam savaşı olur mu, olmaz, insan savaşı olur; yani insanlar savaşırlar. Din de savaşa dair temel ahlakî prensipler getirir; haddi aşmayın, zulmetmeyin, işkence yapmayın, haksızlık etmeyin, yağma yapmayın der. Bu dagılmasın, biz tepki, itaat üzere ilerliyorduk…

Buraya kadar anlamaya çalıştığımız konu, devlet İslami olabilir mi, olmaz mı? Ben olamayacağını anladım, neden?

Bir yönetim işi var, baraj yapılacak, buna kim karar verecek uzmanlar, kim onaylayacak milletin seçtiği milletvekilleri veya hükümetler… Bu baraj yapımı onaylanırken neye dikkat edilecek, vahiyle çelişip çelişmediğine mi, Peygamberin Sünnetinde olup olmadığına mı, yoksa tarım arazileri için su ihtiyacına göre mi karar verilecek? Başka bir konu, yarılama işi, eskiden kadılar bu işi fıkıh kurallarına ögre yaparlarmış, daha çok da kişisel, özel alanda… Diger yargılamalar siyasal yargılamalara girdiğinden kanunnamelerle yapılır mış!! Burada cezaların dini olmasından çok caydırıcı özelliğine ibretlik cezalar verilirmiş… Neyse dönelim itaat tepki işine…

Tahrikat kültürünü genel olarak toplumun kültürü yaparsak, mürit şeyhe, şıha kayıtsız şartsız itaat etmekle sorumludur, aksi takdirde günaha girmiş olursa… Biz şeyhin ayağının tozuysak, ayağımızın tozunun biz ne kadar itiraz edebilir ki?  İşte bu nedenle bu kültürü siyasete, devlet hiyerarşisinin içinde tahrikat hiyerarşisine taşırsak, soruna acık toplum haline gelebiliriz…

Kur’an’da Allah insana ‘halife’ diyorken biz nasıl ayak tozluğuna düşüyoruz, anlamış degilim…

Kuran da insandan bahsederken, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” diyor. “Yeryüzünde benim emirlerimi gerçekleştirmek, yeryüzünü mamur etmek, yeryüzünde iyilik, doğruluk, güzellik üzere hayırda yarışacaklar diyen dinimiz var… Ya hayırda yarışmayan kişiler varsa, kötülüğe neden olanlara tepkisiz mi kalacağız? Geleneksel siyasi, dini kültürde itaat konusu ısrarla vurgulanır ve işlenir; adeta kutsanır ve herkese bu yönde telkinde bulunulur. Haksızlık ve kötülük karşısında isyan ve direniş ahlakı ise pek önemsenmez ve dillendirilmez.

İnsanlara yapılan ekonomik, sosyal, hukuki zulümlere, haksızlıklara fazla itiraz edilmemesi, zulme rıza gösterilmesi, bence günah sayılmalıdır… Zulmeden yöneticilere kolayca itaat edilmesi için oluşturulan itaat kültürü, kültür demeyelim itaat anlayışı içinde olmak toplumsal sorunları yok saymak demektir. Her sorun yok sayıldıkca büyük, bu büyümeyle zararımızda zulmümüzde büyürki, bu nedenle itaat ve tepki üzerine ciddi bir anlayışımız olmalıdır…. Kısacası itaat kadar, itiraz ve isyan ahlakı da toplumda, vatandaşlıkta, Müslümanlıkta önemlidir…

Nerede itaat edeceğini, nerede hayır diyeceğini, neyi onaylayacağını, neyi onaylamayacağını, neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu bilmek. Haksızlıklara razı olmayıp, yanlışlara evet dememek… Kamu malına hıyanetten, rüşvetin ve adam kayırmanın her türlüsünden uzak durmak. Bunlar bize ait toplumsal sorumluluklardır.  Ayrıca olan zulmü, yanlışları kadere bağlayanlar da tepkisizliği özendirmektedir, bunlara M.Akif Ersoy şöyle cevap vermektedir…

Mehmet Akif’in “Mütevekkil” şiiri vardır. “Kadermiş, öyle mi? Hâşâ, bu söz değil doğru/ Belanı istedin, Allah da verdi... Doğrusu bu/ ‘Çalış!’ dedikçe şeriat, çalışmadın, durdun/ Onun hesabına birçok hurafe uydurdun” diye başlıyor bu şiir ve yanlış kader anlayışına dayalı tevekkül anlayışını tenkit ediyor.

Kamu yönetiminde hak ve adaletin gerçekleşmesi, haksızlığın, suiistimalin ve görevi kötüye kullanmanın önlenmesi için yasal denetim, toplumsal tepki gerekebilir… Son sözler…

Kısacası bize sık sık şunları söyledi din adamları, büyüklerimiz, bir kötülük, zulüm gördüğünüde onu elinizle düzeltin, bu tepki gösterin demektir, buna gücünüz yetmezse dilinizle düzeltin zulmü, kötülüğü, bunada gücünüz yetmezse içinizde bguz (kin ve nefret duyun) edin, kınayın dendi, bize.. Bizde öncelikle hukuk kurallarına göre, sonra yukardaki şekliyle tepki gösteriyoruz gösterenler olmak dileğiyle.. Sevgi ve Saygılarımla..

Fikri Adil  – vatandasfikri.com – 29.4.2024

İtaat: Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uyma:

Tepki: Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki; reaksiyon.

Herhangi bir etkiye cevap olarak doğan, genellikle olumsuz söz veya davranış; aksülamel:

Karşılık verme.

İsyan Başkaldırı: Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme; başkaldırma, kalkışma, isyan, kıyam: Bir düzene veya emre boyun eğmeme, uymama, itaat etmeme:

Kıyam: din bilimi İslam inancına göre, ölümden sonra yeniden dirilip ayağa kalkma. Bir işe girişme, kalkışma, teşebbüs etme. Başkaldırıdır denilebilir…

Kaynaklar

1* https://www.karar.com/guncel-haberler/prof-dr-ali-bardakoglu-muslumanlikta-itaat-kadar-itiraz-ve-isyan-ahlaki-1855093

2* https://sozluk.gov.tr/

3* https://www.kuranmeali.com/mobil/m-AyetKarsilastirma.php?sure=4&ayet=148

 

Bu Üyenin Diğer Yazıları
İTAAT, TEPKİ ARASINDA SIKIŞAN İNSAN!!!
DİN ve DEMOKRASİ!!
DEMOKRASİ
SOSYAL SAVRULMA, ANOMİ!!?!
MUHALİFLER KOALİSYONU!!
DAR HAYATTAN GÖÇ EDENLERE SELAM!!!
POLİKRİZ'E ACIK DÜNYA
DEĞERLER PARADOKSU!? (Çelişkisi)
SEÇİMLER MANİPÜLASYON, ALGI!!
HALKIN SEÇİMLERE HAZIRLIĞI (MANİPÜLASYONA KARŞI)
MERAK'SIZLIK
PARA CEZASI GELİR ORANLARI
DÜNYA İNTİHAR ETMEDEN ÖNLEM!!
DÜŞÜNÜR DÜŞÜNCE, ŞAİR DUYGU SİYASEETÇİ SLOGAN
AKIL DÜZENİNİ DÜZENİMİZ EDEBİLMEK!!
İLİŞKİLER ve SINIRLAR
PARADOKS//ÇELİŞKİ
MUTLULUK AİDİYET
OKSİMORON ve ÖRNEKLERİ
KUTSAL DEMOKRASİ NÖBETİ!
DEĞİŞİMLE YENİLEŞME
SİYASETİN VASAT DİLİ!!!
ÖN YARGILARI, ÜRETİLMİŞ ALGILARLA BESLEMEK!!
KURALSIZLIK/DEGERSZİLİK ANOMİ!!
TÜMLEYEN/TAMLAYAN
İNSANIN ARAÇLAŞTIRILMASI
ÖZEL OKUL ÖGRETMELERİ SORUNLARI
BİRLİKTE YAŞAMA SANATI!
KADIN ve MÜSLÜMANLAR/İSLAM
YILBAŞI KUTLAMAK GÜNAH MI, SEVAP MI?
KENDİNİ YOK SAYMA -1
KENDİNİ UNUTMA!!
Nasıl "DEMOKRAT" Olunmaz?
İLKE + KURAL = DAVRANIŞ, Dengesi
TOPLUMSAL KURALLAR
MANTIK İHYASI!
HUKUK KÜLTÜRÜ
ELEŞTİRİ/TARTIŞMA AMA NASIL!!??
MUTSUZLUĞUN NEDENLERİ!?!!
KOMPLO TEORİLERİ
HESAP SORULACAK MI??!!
BASİT SİYASET ve SONUÇLARI!!??
DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ
KUTSALLAR HİYERARŞİSİ!!!
DEGER, PARADOKS, DEGERSİZLİK
PARADİGMASIZLIK!!
KİMLİKLERE SALDIRI! FTNE ATEŞİDİR!
MUHALEFET, DEMOKRASİ, HÜKÜMET
FİKİRSİZLİKLERİMİZ!!
MATERYALİSTLER İDEALİSTLER
Öngörüsüzlüğün Maliyeti!!
Çevre Ahlakı
İNANDIRIÇILIK KAYBI!!!
KUTSAL SAVAŞTAN, KUTSAL BARIŞA!!!
İLGİSİZLİĞİN, İLGİSİ!! (Hobisizlik)
DEVLET AKLI/CİDDİYETİ
DEVLET ve YÖNTİCİLERİ KİMİN İÇİN VARDIR?
İKİ KURAKLIK BİR KITLIK!!!
YAPMADIĞIMIZ HER ŞEY, GELECEĞİN SORUNUDUR !!
YENİ İYİ YARATABİLMEK/YAPABİLMEK!!
NAS'SIZLIK ve TOPLUMSAL KAOS!
DEVLET YÖNETİMİ!!
ARGÜMAN, RETORİK ÇATIŞMASI!!
AKIL+VİCDAN + (MANTIK) = İNSAN
Mobbing! Bezdirme!!
BEKLENTİLER, AYARLAMA YOLLARI
GERÇEKLERDEN KOPAN KİŞİ VE TOPLUM
ÜSLUP
DÜŞÜNSEL DUVARLARI AŞABİLMEK!!!
Demokrat Vatandaş Sendromu
BİLGİ KİRLİLİĞİ
YARGISIZLIK/YARGI
DÜŞÜNMEK, DÜŞÜNDÜRTMEK!!
BİZİ NE BAĞLAR?
ANAYASAL MEŞRUİYET
OTORİTE SEVİCİLİĞİ/GÜÇ HAYRANLIĞI
ELEŞTİRİ
ANAYASA NEDEN VARDIR?
ANAYASA DEGİŞİKLİĞİ
Yerel/Evrensel Barış
SİSTEM SORUNUMUZ
BİRLİKTE YAŞAMANIN ŞARTLARI
NE TARTIŞIYORUZ, NELERİ TARTIŞMALIYIZ?
Ostrakismos Nedir?
KARAKTER/ŞAHSİYET/KARAKTER
Demokratik Rejim de Tiranlaşma İhtimali
Hakikatini Kaybeden İnsan!
EMPATİK AHLAK
İNSAN VE BAĞLARI
YÖNETİMLER DE, GÜÇ ZEHİRLENMESİ
YASA, KANUN NEYİ KORUR?
Geleceği Şekillendirmek İçin Ne Yapmalıyız?
DİNİ, SİYASİ DÜŞÜNCELERİN AMACI NEDİR?
DEGER ve ÖRNEK İLİŞKİSİ
Demokrasinin Üzerinde ki Gölgeler!!
EMEKSİZLİĞİN EKMESİZLİĞİ!!!
İYİ ve KÖTÜ!!
BÖLÜÇÜLÜK
PAYLAŞIM KRİZİNDEN, PAYLAŞIM BUHRANINA DOĞRU
SORUNLARA YAKLAŞIM YÖNTEMLERİMİZ
ELEŞTİRİ
Mutsuzluk Zulmü!!!
Devlet Nasıl Dengede Durur?
VATANDAŞ HAKLARI İHLALLERİ
KADERİMİZ KADERİNİZDİR!!
Alçaklarda mıyız, Yükseklerde miyiz?
GELİN TARTIŞALIM
DEVLET KÜLTÜRÜ
ÜÇ B,
NEŞET ERTAŞ, NECİYDİ?
İYİ DÜŞÜNCE KÖTÜ DÜŞÜNCEYİ KOVAR - 1
İYİ DÜŞÜNCE KÖTÜ DÜŞÜNCEYİ KOVAR
ORTAK AMAÇ
DEMOKRASİLERDE BASKI GRUPLARI İŞLEVİ, İŞLEVSİZLİĞİ
İDEAL/İDDİA
TARTIŞMASIZ TARTIŞMALAR!!
TEORİSİZ/NAZARİYESİZ HAYAT, BAYAT!!
AKILSIZ DUYGU, DUYGUSUZ AKIL YAŞAMDAN UZAKLAŞTIRIR
YASALAR/YASAKLAR
MÜŞKÜLAT= SORUN
TOPLUMSAL CİNSİYETÇİLİK
İNSAN HAKLARI
GELENEK BOZUCULAR!!
TOPLUMSAL SORUNLARIN KAYNAĞI!!
Dezenformasyon, Manipilasyon Arası Medya
ONLAR ZAMANLARINI, BİZ ZAMANLARIMIZI DÜŞÜNELİM!!!
Siyasal Söylem Okurlugu!!
HÜKÜMETTEN NE BEKLİYORUZ?
DEMOKRASİMİZİ TIKAYAN NEDENLER, NELER?
NORMALLER/NORMLAR ile İÇGÜDÜLERİN ÇATIŞMASI
DEVLET KİM/KİMİN? (Otorite Kim?)
AŞIRI YÜKLEME YAPMANIN TOPLUMSAL ETKİLERİ
KARAKTERİNİ KAYBEDEN İNSAN!!
SINIF- SİTATÜ
ÖRGÜT (Organizasyon, İşletme)
DİN
SOSYAL/SİYASAL MEŞRUİYET
FİKİRSİZ FİKİRLER
EĞİTİM
Toplumsal İş Bölümü
Tüketim Toplumu
BÜROKRASİ
ŞEHİRÇİLİK (Kent Kültürü)
SAÇMA ve KÖTÜLÜK
RİSK
GÖÇ
GELENEKRASİDEN DEMOKRASİYE DEĞİŞİM
VERBALİZM (Boş Konuşma)
ENDÜSTRİLEŞME, ENDÜSTİLEŞEMEME!
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
ÇEVRE Doğal/Sosyal Çevre
KİMLİKSİZ, KİŞİLİKSİZ OLUNAMAZ!
KENDİNE/TOPLUMA YABANCILAŞMA
AKIL VE KİŞİLİK
Toplumsallaşma, Sosyalleşme Süreçlerine Katkılar
Sosyal Bilimler
NİCEL - NİTEL
GERÇEKCİLİK (Realizm)
DÜŞÜNCE, REFLEKS ARASINDA Kİ FARK!
Ben, Olabilmek!
TOPLUM (Toplum Olabilmek)
MODERNLİKTEN, POST MODERNLİĞE
KÜRESELLEŞMEYİ ANLAMADAN KÜREDE YAŞAMAK
İnsanlar Nasıl Akıl Eder?
ÇOKLU KÜLTÜR, ÇOKLU HUKUK SİTEMİ GEREKTİR Mİ?
SÖYLEM
HAZ/ZEVK ve HOBİ
YERLİ ORYANTALİSTLER
NEREYE BAKSAK KÜLTÜRSÜZLÜK!
KARİZMA TEHLİKESİ!
BOZUK BİLGİ, BOZUK HAYAT!!
KADIN ALGIMIZ NASIL OLUŞUR?
Siyasetin Toplumu Germesi!!
ANA DİL SORUNUMUZ!
AYARTICILAR!
KAYBEDEREK KAZANMAK!!
LAİKLİK
NE KADAR DÜŞÜNÜYORSAK, O KADARIZ!
ÖZGÜRLÜK DİSİPLİN DENGESİ
ZİHİN KİRLİLİĞİ
Yönetimlerin İmanı Nedir?
ÜRETİLMİŞ ANLAM ÜZERE ALGI!! (MANİPÜLASYON)
İNSAN ve YABANCILAŞMA
DÜŞÜNMEK Mİ, DÜŞÜNMEMEK Mİ?
DEMOKRASİSİZ, DEMOKRASİ!!
MERAK MOTORU
GERÇEKLİKTEN KOPMAK (Akıldan Kopmak)
İNSANLIĞIN, İNSANİYET SORUNU!!
BİLİMİ, BİLMEK
ZAMANI YAŞAMAK!
ÇAPRAZ OKUMALAR
MİLLİYETÇİLİK/EVRENSELCİLİK
BİLİMSEL ÇALIŞMALARIMIZ DA DURUMUMUZ
SONUÇSUZ/KONUSUZ TARTIŞMALAR
NEDENLER
İNSANIN YABANCILAŞMASI
Ne, Neden Önemli?
BİLİM NE İLE YAPILIR?
İNSAN NEDİR?
KÜLTÜRÜN, KARAKTERİN YANSIMASI
DÜŞÜNCE SEVİYEMİZ NE AŞAMADA?
OSMANLI NEDEN YIKILDI?
DEVLETİN, DEVLETLİĞİ
PARADİGMANIN ÖNEMİ
AİDİYET DUYGUSU
YANLIŞLARIMIZIN MALİYETİ KİME?
ERDEMLİ DEVLET
KURGU, OLGU
BİLİNÇ YOKSULLUĞU!!!
SAHTE BİLGİ (Hurafe)
KÜLTÜRÜN YAŞANMASI
İNSAN AHLAKI
YAŞAM ENGELLERİ
OKUMA HATALARIMIZ
DÜŞÜNCE BİZİ NEDEN TERK ETTİ?
Eksik Toplum!
On, BÜYÜK GÜNAH!!
ENERJİ//SİNERJİ
Ayıp, Günah, Suç Algımız
Cennete Kaçış!!!
DÜŞÜNCE Mİ, DÜŞÜNMEK Mİ?
ERİTME KABI Neyle Kültürel Uyum Sağlıyoruz?
ÖLÜMSÜZ YASALAR
ERDEMLİ ADALET
DEGER ÜRETMEK (Değer Üzere Yaşamak)
(((Kültürel Uyum Teknesi)))
ADALETİ KİM, DAĞITIR? DAĞITMALIDIR?
VATAN/VATANDAŞ BİLİNCİ NASIL OLUŞUR?
İLKESİZ TOPLUM!!
İlkesizliğin İlkesizliği!!!
REFORM(İHYA)
BEKA MI?
TARTIŞMASIZ TARTIŞMALAR (Konusuz Tartışmalar)
BİRLEŞTİRİCİ GÜÇLERİMİZ NEDİR?
TOPLUMLAR NASIL KAOSA GİRER!?
SAĞLIKLI/SAĞLIKSIZ TOPLUM FARKI
SİYASİ ENGELLER, NELER?
AMAÇLAR, ARAÇLAR
USUMUZU KAYBETMEK!!
İNSAN ETKİSİZ DÜŞÜNME!!
DUYULARIN/DUYGULARIN KÖRLEŞMESİ
Hacı Bektaşi Veli Resmi
TAVŞAN SENDROMU Seçimlerin Üzerinde ki Baskı!
ACIK/KAPALI BİLGİ!
ÖN YARGI İNŞASI!!
İNANÇ AHLAKI
DEVLET NEYLE İDARE EDİLİR?
DİN, İKTİDAR, İLİŞKİLERİMİZ
DÜŞÜNMEYİZ, DÜŞÜNENİ TAŞLARIZ!
ANLAMIN, ANLAMSIZLIĞI!!
MİKROP BULAŞIR (Sosyal Mikroplar)
TOPLUMSAL DAYANAKLAR!!
İRFANSIZLIK // KÜLTÜRSÜZLÜK (Toplumsal Bela)
OLGU, ANLAM İLİŞKİSİ
İNSANLIĞIN EN BÜYÜK SORUNU
ANLAŞILMAMAK//ANLATAMAMAK!!
İNSAN = ZİHİN, FİZİK, EROS
ÇATIŞMALARIMIZ -1 (Uzlaşma Sanatı)
ENTELEKTÜEL KURAKLIK
ÇATIŞMALARIMIZ! (Çatışma Sanatı)
UYUŞTURUCU (Algı Karışıklığı)
FİZİK ALEMDE, METAFİZİK SALLAMA
ÖĞRETMEN + EĞİTİM = ÖĞRENCİ
NEYE GÖRE YARGI?
SOSYAL TRAVMA
TOPLUMSAL BARIŞ
GENELLEMELER DÜŞÜNMEMELER!!
OTORİTEMİZ, KİM, NE OLACAK?
EĞİTİM+BİLİM = DAHA İYİ YAŞAM
DÜŞÜNME VAKTİ (Düşünme Vaktimiz Ne Zaman?)
YANLI YANSIZLAR (Taraflı, Tarafsızlar)
EN ÖNEMLİ SORUNUMUZ!!
TENKİTCİMİZ/ELEŞTİRMENİMİZ
AHLAK ÖZGÜR VE İLKELİ OLURSA
MUTSUZLUK MAKİNELERİ
FITRAT (İnsan Olma Hakkı)
KALP LEKESİ (Gönül Kirliliği)
OKUR/YAZAR MIYIZ?
KİMLİK SİYASETİ
EDEP
KÜLTÜR İKTİDARI, KÜLTÜRÜN İKTİDARI
KÜLTÜRSÜZLÜK
ARTI DEGER
FEDAKARLIK - BENCİLLİK- ÖZGELİK
KRİZLERDEN KRİZ BEGEN
BARIŞ KUTSALDIR!! Neden?
ADALETSİZLİĞİN BEKÇİSİ!!!
AKIL BÜYÜTMEK
BENCİLLİĞE DOĞRU
ABD’nin 8 Şartı!!
EKONOMİK MODEL AÇIKLAMALARI
UYARICILARA, UYARI!!! - AYDIN/ALİM UYARMAZSA!!
DURUN VE DİNLEYİN!! -Dinleme Körlüğü
AYNI YELKENE ÜFLEMEK
KÜLTÜRÜN UYUMU, UYUMUN KÜLTÜRÜ
İNSANIN, FİRENİ
ŞU, KADARCIK DA DÜŞÜNMÜYORSUN!!!
AKIL YOKSA!! (15 Temmuzlar Var)
SİYASETİMİZ SİYASET Mİ?
HAYATIMIZIN MERKEZİN DE, NE VAR?
GÜNDEM PARATONERİ (Gündem Savar)
Entel Ol, Entelektüel Olma!!!
BAKIŞ ACIMIZLA, GÖRDÜKLERİMİZLE Mİ, BİZİZ?
ADİL OLMA SORUMLULUĞU!!
DEMOKRATİK SİYASET (İçişleri Bakanın Açıklaması)
FİTNECİ BAŞI KİM????
İYİLİK SEVİYE TESTİ
DÜNYANIN SONU
SEÇİM Mİ, SAVAŞ MI?
AYDIN SUSARSA!!!
Rant İçin Kullanılan Değer Yıpranır
HAYATTAN KOPMAK!!
SİZİ/SİZE, BİZİ/BİZE DAVET EDİYORUM
Kamuoyu Okuma Hatası
GENEL MERKEZ LOBİLERİ
BANA ADALETTEN BAHSET
AHLAK – AHLAT KARIŞTIRILMASI
SUSKUN BEYİN SENDROMU
ZİHNİYET/ANLAYIŞ İFLASI!!
NİMET/NİMETLER
KÜTÜRSÜZLÜĞÜN TOPLUMA YANSIMASI!!
KENDİNE YABANCI
SEÇİME DOĞRU
VATANDAŞ, DEVLET- DEVLET VATANDAŞ
MARUFLARIMIZ NEDEN YOK?
DEMOKRASİ TIKANIRSA AÇILIR
SİYASETİN SÖZLE TOPLUMU GERMESİ
DEMOKRASİ TECELLİ ETSİN
KİMİ DİNLEMELİYİZ?
BİZ MÜSLÜMANLAR! Sonlarımızı Neden Çözemiyoruz?
DÜNYA BÖYLE DEVAM EDEMEZ!!
PARANIN, KÜLTÜR OLMASI!!!
VATANDAŞ, MİLLET, ÜMMET, ÇELİŞKİSİ!!!
DİNDAR OLALIM DERKEN!!
ATALARIN KUTSANMASI
SİYASETİN TOPLUMSALLAŞMAMAYA KATKISI - 1
SİYASETİN TOPLUMSALLAŞMAMAYA KATKISI
İDARE VE SİSTEM SORUNU -1
İDARE VE SİSTEM SORUNU
MUHALİF (Muhalefetsizliğe Muhaliflik)
HUKUK, KAYNAĞI OLARAK FIKIH
SOSYAL MEŞRUİYET
KADIN/ERKEK = İNSAN
VATANDAŞ HAKLARI, DEVLET HAKKI
SOSYAL ALTIN ORAN
NİMET BİLİNCİ/BİLİÇSİZLİĞİ
HAYATIN KAYNAĞI
GENİŞ DÜŞÜNMEK
YOBAZLIKLARIMIZ YOBAZLARIMIZ
İLETİŞİM DE SAVUNMA SANATI (5 N, 1 K +1 R/O)
BİLİNÇ SAVURGANLIĞI
TOPLUMSAL GERİLİM
CHP’Yİ TAŞLAMALI!!
TOPLUMSAL KÖRLÜK!!!
SEÇİMSİZ KONGRELERDEN ,SEÇİMLİ KONGRELERE
UMUTSUZLUK!! YARINSIZLIK!!
FANATİZM ((Bağnazlık))
GELECEĞİN, GELEN SORUNLAR!!
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KAYNAKLARI
ELEŞTİRİNİN SALDIRI SANILMASI
AKLIN, AKILLA İMTİHANI!!
DELİ BALIK
YEREL EVRENSEL DENGESİ
HERKES KARŞINDAKİNE DOĞRU BİR ADIM ATSIN!!
ÖN YARGILARIN YARGIYA MÜDAHALESİ
DEMOKRASİ SÖZLEŞME REJİMİDİR (Toplumsal Sözleşme)
DEMOKRASİ KALESİ (Son Kale Yıkıldığın da!!!)
ISLAHAT (Reform)
YÖNETİM/YÖNETİCİ HASTALIKLARI
HUKUK FIKIH ADALET
RİTÜELLER (Ayinler)
NAMUS, AHLAK, ETİK İLİŞKİİS
SORUN – ÇÖZÜM ALGIMIZ
ERDEM YOLU
İĞDİŞLEME (Düşünsel Hadım Etme)
AŞILAMA (Sentezleme)
SİYASET SORUNLARIMIZ
İKİ AHLAK DERSİ
HAKİKAT AŞIKLARI (Hikmet Aşıkları)
AMAÇLARIMIZA YOĞUNLAŞMAK!!
Beyhude Çalışmalar!!
FELSEFİ BAKIŞ
SEKSİN İKİ HALİ
CAĞI OKUMAK
ELEŞTİRİ SINAVI - Eleştiri Fobisi
FELSEFEMİZ, SİYASET FELSEFENİZ NEDİR?
İYİ ARAYIŞLARIMIZ
SIĞ SİYASET
BAYRAM KUTLAMA, ULAŞIM HAKKININ ORTAK KULLANILMASI
DÜŞÜNSEL KOPUKLUK
ALİMİN SUSTURULMASI
ÜTOPYAMIZLA BAŞBAŞA
Yaşamıyorlardı, öldüler!!
BİZ OKUMALIYIZ!!
İrade
EGİTİM
YASALARIMIZ KRALIMIZ, KURALIMIZ
ERGEN TOPLUM
YASA YAPALIM MI?
ÖRTÜK RIZA
BİLGİ İLE KONTROL EDİLMEK!
KARŞILIKLILIK!!
FELSEFENİZ YOKSA!!
TOPLUMSAL DENGE
SİYASET BİLİMCİ – SİYASETCİ FARKI
DÜŞÜNCEHANELER
GÖRÜŞ KÖRLÜĞÜ
Zamanda Düşünmek, Zamanda Yaşamak!!
AHLAK SORUNU!!!
DÜŞÜN!!
DİYALEKTİK (DİYALOG) -1
GELECEĞİİN YATIRIMLARI
DİYALOG (Diyalektik)
BİRLİKTE YAŞAMA/YAŞAMAMA MÜCADELESİ!!
KİMLİKSİZLİĞİN SONUCU 15 TEMMUZ
BİLMİYORSAN, ANLAMIYORSAK BİZİM DEGİLDİR
SOKAKLARIN YÜRÜNEBİLİRLİLİĞİNİN SORUMLUSU KİM?
İDEOLOJİK KÖRLÜK
GERÇEKLER OTORİTE İLİŞKİSİ
HAİNLER ÜLKESİ
KENDİMLE KONUŞMALAR
KÜLTÜREL TERCİH Mİ, SİYASAL TERCİH Mİ YAPIYORUZ?
KANIKSANMIŞ AHLAKSIZLIK!!
DOGA BİTERSE BİTERİZ
AŞK’I UNUTMAK!
KİŞİSEL/TOPLUMSAL ALAN
KRİZ ÇÖZEN, KRİZ ÇIKARAN TOPLUM!
ENTELEKTÜEL MUHALEFET
KÜLTÜR OKUMAK
TOPLUMSAL DİNAMİKLERİN GÜÇÜ
AKLİLEŞTİRMEK
NEDEN KAYGILIYIZ?
İRADE GASPBİYETİ
NİYET ÖLÜMLERİ
KÜLTÜRÜN OKUNMASI
YAŞANILAN KAFA KARIŞIKLIKLARIMIZ
DEMOKRASİ VE GELİŞME
REFERANDUM DA EVET Mİ, HAYIR MI?
AMAÇLILIK, AMAÇSIZLIK
KESİN BÖYLEYSE, KESİN ÖYLEDİR!!
DÜŞÜNSEL ANAYASAMIZ - 1
DÜŞÜNSEL ANAYASAMIZ
EVET DE Mİ, HAYIR DA MI HAYIR VAR?
ERKLER DENGESİ!! (Güçler Ayrılığı)
ÜST BÖLÜNME NEDENLERİ
SORUMLULUK!!
DÜŞÜNCELERİMİZE KARŞIDAN BAKABİLMEK
BİRİYLE DÖVÜŞMEK
VATANDAŞLIK HUKUKU
ELEŞTİRİ
BİLGİYE DAYALI DÜŞÜNCE
DEMOKRASİ NE, NE DEGİL?
İDEOLOJİ KÖRLÜĞÜ
SEVGİLİLER GÜNÜ
MUHALİF DURUŞ
MÜSLÜMANLARIN TOPLUMLARDA ÇATIŞMA NEDENLERİ
KÜLTÜR ÜRETMEK
DEVLETTE, DENETİM, DENGE DURDURGAÇ
ENTELEKTÜEL/AKADEMİK MUHALEFET
SOSYAL/KÜLTÜREL SİYASET
GÖNÜLLÜLÜK
ANAYASA DEGİŞİKLİĞİ
GEL BERABER DÜŞÜNELİM Düşünme Zamanı
YÖNETİM Mİ, DENETİM Mi ZAFİYETİ VAR?
ANAYASA, YÖNETİM, DENETİM ZAFİYETİ!!
RUHSUZ ADAMLAR/KADINLAR
KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ
Egosu Şişikler/Kırıklar
ÜÇ TARZI YAŞAM
SAĞ/SOl ELEŞTİRİ
BİRLİK ŞART-I
YARALI RUHLARIN YAŞAMI YARALAMASI
ZAMANIN ANLAMI
AKILLA NAKİL
TOPLUMSAL ÜÇ HATAMIZ
DÜŞÜNSEL SAGLIK
KULLANMA KILAVUZUMUZ (AKIL)
KENDİMİ ARAMA, BEN NE KADAR BENİM?
SEVGİNİN MALİYETİ YOK!!
DÜŞÜNME,+SORGULAMA = ANALİZ
DEMOKRATİK İŞLEYİŞ
USLUP VE USÜL SORUNUMUZ
TARTIŞMA KÜLTÜRÜ
TUZAK/SİLAH KAVRAMLAR
SOKAKLARIN FELSEFESİ
KAVRAMLARLA YAŞAMAK
KAVRAMLARI KAVRAMAK!!
İRFANIMIZ
İRADE
İNSANLIĞIN KURTLARI -1
İNSANIN KURTLARI
TOPLUMSAL KURALLAR, SOSYAL İNSAN
KİMLİKLERİMİZ - ROLLERİMİZ
DENETİM
BİRLİK HAMURU
YÖNETEN, YÖNETİM
EGİTİMİN EGİTEMEDİĞİNDE
İNANÇLARA/LAİKLİGE SAYGI
İNSANLIK TECRÜBESİ
AKIL KONTROLÜ
AMAÇ
AKILCI (RASYONİLİST)
DARBE BELASI
BİRLİK GÜNÜ
HEPİMİZ SUÇLUYUZ!!
ANLAMA, ANLAMLANDIRMA YETENEĞİ
İSLAM TOPLUMLARI VE KAOS
Ahlâkî Kaos!!
LÜKS TÜKETİM, TEMEL İHTİYAÇLAR ÇATIŞMASI
KÜLTÜRSÜZLÜK ÇAĞI
AYDINLAR, AYDINCIKLAR
BİLİM ÜRETEMEMEK!
HUKUK YOKSA !!
SİYASAL TIKANMIŞLIK
İNSANLIK İNSANİ, KRİZLE KARŞI KARŞIYA
AYDIN REHBERİ
DİL, DİN, HARF, TARİH
GAZETECİ/GAZETE TAKİP SİSTEMİ
İSVİÇRE - 8 TÜRKİYE -1
KAMUNUN/KÜLTÜRÜN SİYASALLAŞMASI
İNSANIN GÜCÜ
HORASAN HARCI (KÜLTÜREL)
1919’U ANLAMAK İÇİN
KILIÇDAROĞLU NE DEDİ, BİZ NE ANLADIK?
TÜRKİYE’NİN SİSTEMİ
BİLGİSİZLİGİN KAYNAGI
ATEİST DEVRİŞ - ATEİST SANCILAR
DEMOKRASİ SANCILARI
KONUŞMA DİLİ YAZI DİLİ FARKLILIĞI
BATIYLA TÜRKLERİN TEMASI
MUHALİF YORGUNLUK
HUKUK+ŞERİAT = ADALET
KİMLİKLERİN UYUMU
TERÖRİSTLERİN ÖLDÜRME, NEDENLERİ NEDİR?
SİYASAL VASATLIK
MUTLULUK ARAYIŞLARI – 1
MUTLULUK
KAVRAMLARINI KAYBEDEN TOPLUM -2
KAVRAMLARINI KAYBEDEN TOPLUM -1
KAVRAMLARINI KAYBEDEN TOPLUM
AYDINLATAN (Aydın)
OTORİTE KAYNAGINI NEREDEN ALIR
OLMADAN OLDURAMAYIZ
NEFRETLERİNİ DÜŞÜNCE SANANLAR
DUYGULARLA SİYASET
KENDİNİ ARAYAN ADAM
DÜŞÜNCEDAŞ YAZARLAR
KAVRAMLAR VE TOPLUMSAL DÜZEN
DEMOKRATİK TIKANMIŞLIK
POPÜLER YANILGI
ELEŞTİRİ EHLİYETİ
ELEŞTİREL SAGLIK/SAPKINLIK
EMPATİ
DEVLETİN SINIRLANDIRILMASI
SEVGİ GÜNÜ MÜ, SEVGİLİLER GÜNÜ MÜ ?
GENÇ ARKADAŞLARIM
TOPLUMU OKUYAMAMAK
ERDEMLİ İNSAN
SOYUT, SOMUT SİYASET
SOSYOLOJİK SİYASET – SOSYAL POLİTİKALAR
KOVULAN AHLAK!
FUNDAMENTALİST SİYASET
ANAYASAYI KİM YAPAR?
AKADEMİK Mİ, SİYASAL MI?
@@. TOPLUMSAL DÜZENİMİZİN İKİ AYAGI . @@
@@ İTAAT/TEPKİ @@
@@ . ÜÇ İNSAN = BİR TOPLUM . @@
ORTADOĞUYU TÜRKİYE YE TAŞIMAK!!
MODERN DEVLET/TOPLUM TAVRI
TERÖRİSTLE MÜCADELE/VATANDAŞIN HAKLARINA SAYGI
AŞK MEKTUPLARI
KAMUSAL OLANLA, KİŞİSEL OLANIN KARIŞTIRILMASI
İSLAM’IN FANATİZMLE İLİŞTİRİLMESİ
VATANDAŞ DEVLET İLİŞKİSİ/ TERÖRSTE DEVLET TAVRI
SOY – SOP (KAST SİSTEMİ)
SEVGİMİZİN SEVİYESİ
DİL/ÜSLUP
FELSEFEYLE DÜŞÜNMEK
HAYATIN FELSEFESİ
ANGARA'NIN BAĞLARI/OVALARI
İNSANLIK BUHRANI!! AHLAK BUHRANI!!
PARİS ve ANKARA'NIN ACI KARDEŞLİGİ
MERA KİMİN HAKKI!!
EKONOMİK İSTİSMAR – 1
EKONOMİK İSTİSMAR
DEMOKRASİ&TERCİH
KERBELA
ANKARA DA BOMBA İNSANLIĞIMIZA DÜŞTÜ!!
ZAMANIN ÖNEMLİ SORUNU
BAYRAMLARIMIZI KAYBETMEYELİM
VATANDAŞ KAZIKLAMA SANATI
SİYASAL İSTİKRARSIZLIK -1
SİYASAL İSTİKRARSIZLIK
T.C VATANDAŞLARI EŞİTTİR,
ADALET Mİ, İKTİDAR MI?
ÖZERKLİK İLANINA NASIL CEVAP VERİLMELİDİR?
YAZARIN HÜZNÜ,
NEDEN HÜKÜMETİ KURAMADILAR?
AKPNİN OY KAYIP NEDENLERİ
ÇAĞDAŞLIK
ROBOTLARA DA AHLAK!!
DEMOKRATİK KAPANMA
ARA TOPLUM SENDROMU
Sınırsız insanlar!!
BAYRAMLAR, BAYRAM GİBİ,
SOSYAL RENK KÖRLÜĞÜ
KÜLTÜR KAYBEDİLİRSE!
İNSAN YAKMAK!!!
ZİHİN, FİKİR EVİ KİRLİLİĞİ
İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ TOPLUMU OKUMAK - 3
İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ TOPLUMU OKUMAK -2
İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ TOPLUMU OKUMAK -1
İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ TOPLUMU OKUMAK
BİZ NEDEN BU HALDEYİZ?
SINIRSIZ İKTİDAR, SINIRSIZ SORUN
TARAFSIZ ÖRGÜTLER/GÖZLEMCİLER
TOPLUMLARIN İKTİDARI DEVRETME/DEVRALMA YETEGİ,
YAŞAM/ÖLÜM!!
KUTUPLAŞMA !!
DEMOKRASİLER DE, OTORİTE KİMDİR?
AÇIKLAMA SORUMLULUĞU!!
MERAK ET!! SOR NEDEN??
SEÇİMLERİMİZ
ÖLÜMLER AMASIZ KINANMALI!!
TOPLUMSAL BİLİNÇ -1
TOPLUMSAL BİLİNÇ
HÜKÜMET ETME TARTIŞMALARI!
GURUR
RUHUNU KAYBEDEN MİLLET!!!
MİLLİ MARŞ, MİLLİ MÜCADELE
MUHAFAZAKÂR EROZYON!
OSMANLICI MI, CUMHURİYETCİ MİYİZ?
DEGERSİZLİK
VATANDAŞLIK BİLİNCİ
ÇELİŞKİLER
KADIN ÜZERİNDE Kİ BASKI!
SEVİŞMEYLE, DÜZÜŞME FARKI
AŞK/HORMON İLİŞKİSİ
BEKLENTİLER
SAĞLIKLI TOPLUM
DEGERLERLE YAŞAMAK
İLK ON, EKONOMİ
YAZARLIK/SAFLIK
İNANÇ VE DÜŞÜNCEYE SAYGI
RAHATSIZ OLMAK!
MALUMATFURUŞLUK BİLGİ/BİLMEK
SENFONİK/KAKOFONİK TOPLUM
ULUSLARARASI ULUSAL DENGE
SAYIN, BAŞBAKANIM, MİLLİ EGİTİM BAKANIM
SAYIN ÖĞRETMENİM
İNSAN DOGALLIĞINI KAYBETTİ Mİ?
İLİŞKİLER - 1
ÜLKEMİZİN SORUNLARI
ÜÇ SORU, ÜÇ CEVAP
VATANDAŞ HAKLARINI, MAKUL ŞÜPHEYE KURBAN ETMEYELİM
İŞSİZLİGİN SORUNLARA KATKISI
KAMUDA KİRALAMA SAVURGANLIĞI
IŞİD PYD GERİLİMİ
EGİTİM, EGİTİM
HSYK SEÇİMLERİ
EKONOMİMİZ EKONOMİK Mİ?
TARAFMIYIZ, FANATİKMİYİZ?
İÇİ BOŞALAN TOPLUM- 1
İÇİ BOŞALAN TOPLUM -2
İÇİ BOŞALAN TOPLUM - 3
İÇİ BOŞALAN TOPLUM - 4
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI/MIZ
2 TEMMUZ YÜREK YANGINI
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
İŞİD’İ İŞİTTİK Mİ?
EKONOMİK TERSE DÜŞÜŞ
HUKUK, SİYASET GERĞİNLİGİ!
KAMU AYRICALIKLARININ SINIRI
Hıdırellez Bayramı, Hızır Günü
GÜVENLİK (ASKER, POLİS)
TARİHİN SONU SOSYAL DEMOKRASİNİN BAŞLANGICI
DEĞERLİ ve BAŞARILI İNSAN
2014 YEREL SEÇİMLERİ
KENDİ ÇIKARDIĞIMIZ SORUNLAR
ÇANAKKALE, KURTULUŞ SAVAŞLARI
DEMOKRASİMİZİN KÜLTÜR SORUNU
MESHEP/MİLLET OLGUSU ALVİLER/SUNNİLER
SEÇİMLERİMİZİN ÖNEMİ
ÂLİM, ARİF, HİKMET,
BEDAVA, SAHTE KİMLİKLER
VATANDAŞ OLMA HAKKI
DEGERSİZLİĞİN LANETİ!!
İLİŞKİLER
PARA
TARTIŞMANIN GELİŞMEYE KATKISI
HERŞEY SİYASET Mİ?
AYDIN KOVMASI
DİNİN DEVLETLEŞMESİ
29 EKİM KUTLAMALARI
KÜLTÜREL KOPMALAR
İŞSİZLİK
MUTLULUK CİMRİLERİ
DEMOKRASİMİZİN KAYIP HALKALARI
ACIMASIZ İNSAN İNSANMIDIR?
NEDEN SAVAŞ?
İNSANİ DEGERLER
30 Agustos'a giden yol
MUSA ÇIKMAZ
KAVRAM KAOSU ( KARGAŞASI)- 2
KAVRAM KAOSU(KARGAŞASI) -1
KAVRAM KAOSU (KARGAŞASI)
TEPKİ/İSYAN AHLAKI
BÜYÜK ADAM NASIL OLUNUR?
TEMMUZ DA YANMAK ZORDUR
KAMU, SİYASETCİ BENZEŞMESİ
DEMOKRATİK TEPKİ, DEMOKRATİK İKTİDAR
NEDEN MUTSUZUZ?
KÜLTÜREL KOPMALAR
İKTİDAR SİNEKLERİ
DÜNYA'YI OKUMAK
23 NİSAN 1920 'Yİ DÜŞÜNMEK
BİLGİYE ULAŞMAK
DÜŞÜNSEL HADIMLIK
ÇÖZÜM ZAMANI, BARIŞ ZAMANI
KÜLTÜREL KOLONLAR
EKONOMİK DÖNÜŞÜM
SIGARA ALIŞKANLIĞI (Alışkanlıkların maliyeti)
LAİKLİK NEDEN GEREKLİ?
KARAKTER ZAYIFLIĞI
ÇOCUK YETİŞTİRMEK
YENİ YIL BAHANE, EYLENCE ŞAHANE
M. AKİF BİZE HALA SESİNİ DUYURAMADI
İNSAN HAKLARI
İSTİHDAM, İŞSİZLİK
DENGE
10 KASIM’DA ATATÜRK’Ü ANMAK
AYDIN/ÂLİM OLMA SORUMLULUĞU
ÜÇ PARTİ, ÜÇ KONGRE, BUDA DÖRDÜNCÜSÜ
GELECEK, GELECEK
KÜRT/DOGU SORUNU
DÜŞÜNCENİN, DÜŞÜNÜRÜN DEGERİ
DİL VE DİN
BAYRAM HAKKIN MI SANDIN ?
SELAMLAŞMAK
AYDIN KİMDİR?
TOPLUMSAL GÜVEN
VİCDANLI ÇOCUK YETİŞTİRMEK
DEMOKRASİ - DEGİŞİM
MEZHEPLER ARASI DİYALOĞ
İSLAM’IN ADALETTEN UZAKLAŞTIRILMASI
GENÇLİK/GENÇLER/GENÇ
PAYLAŞABİLMEK
ÜLKEMİZİN SORUNLARI
İSLAM DA KADIN ve ANNE HAKLARI
23 NİSAN 1920
İNANÇ NE İLE BAŞLAR?
H.Z. MUHAMMED
GENÇLERLE SOHBET
MİLLETİN VEKİLLERİ
DÜŞÜNCE DÜŞÜNME
KAOS ORTAMINDA HAREKET
YOL
KERBELA
MEHMET AKİF RUHU
MÜSLÜMANLARIN BARIŞI
TÜRKİYE SURİYE İLİŞKİLERİ
KÜRT VE TÜRK HALKINA
İSRAİL DEVLETİ DEVLET OLMALI
ZAFERLER AYI AĞUSTOS
TÜRK KÜRT AYRILIĞI ZORLAMA BİR AYRILIKTIR
ORUÇ İBADETİ VE KAZANDIRDIKLARI
ÇEVRE İÇİMİZDE Mİ, DIŞIMIZDA MI?
AHLAK
MODERN İNSANIN ZAAFİYETLERİ
İMAMIN ORDUSU-CEMAATIN COPLARI
MUHAFAZAKARLIK
SİYASETÇİ SEÇME SINAVI(SSS)
TEPKİ GÖSTERME ve MÜDAHALE DOZU
KÜLTÜR(3) (KÜLTÜRÜN BİREYİ TOPLUMSALLAŞTIRMASI)
KURBAN KESELİM, KURBAN OLMAYALIM
17.2-4.3.1923 İZMİR İKTİSAT KONGİRESİ
KÜLTÜR (2) (KÜLTÜRÜN TOPLUMU YÖNLENDİRMESİ)
cumhuriyet resepsiyonu sorunu
CUMHURİYET NEDİR ?
İSTİHDAM KAPASİTEMİZ
YASAMANIN YARGININ YÜRÜTMENİN GÖREVİ
DEMOKRATLAR NE KADAR DEMOKRAT
AHİLİK
KÜLTÜR (1)
TOPLUMSAL  
ANAYASAL DEGİŞİKLİK, NASIL?
HÜSEYİN BENEK

TOPLUMSAL  
İSLAM//BARIŞ
SITDIK FANİ

TOPLUMSAL  
İTAAT, TEPKİ ARASINDA SIKIŞAN İNSAN!!!
FİKRİ ADİL

TOPLUMSAL  
CUMHURİYETİN YÜZÜ KADINLAR
Nevval SEVİNDİ

TARİH  
TÜRKLERİN TARİHDE YERİ ve ÖNEMİ
Tomris VAKANÜVİS

ŞİİR  
NORMALİ AŞMAK!
AHSEN'E SEVDALI

SİYASET  
MUHALİFLER İTTİFAKLAMI, İTTİFAKSIZ MI?
M.Akif GÖKALP

SİYASET  
CHP TARTIŞMANIN KEYFİLİĞİ
AYDIN FİKİRLİ

ÖNERİLER  
KİLO SORUNUMUZ SAGLIK SORUNUNA DÖNÜŞMESİN
DERMAN ABİ

GELECEK  
YAPAY ZEKA ve METAVERSE NEDİR?
Şahin KAHİN

Reklam

“Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur."

                                    M.Kemal Atatürk


Adrese Git
Sitemiz en iyi 1024 x 768 çözünürlükte ve Internet Explorer ile görüntülenir...
EpoxSoft