İÇERİK YARGIDAN YAZARLARIMIZ
:: Anasayfa
:: Haberler
:: Yazarlar
:: Sesli Makale
:: TARIM
:: ÇEVRE/DOGA
:: KENT ve YAŞAM
:: SAĞLIK
:: BİLİMSEL GELİŞMELER
:: İNANÇ
:: SİYASET
:: ÇALIŞMA HAYATI
:: DÜŞÜNSEL
:: TOPLUMSAL
:: SAGLIK İÇİN SPOR
:: KİŞİSEL GELİŞİM
:: EKONOMİ
:: EGİTİM
:: YARGIDAN
:: GÜVENLİK
:: TEKNOLOJİ
:: HOBİLER
:: MAĞAZİN
:: TOPLUMSAL YÖNLENDİRME HABERİ
:: DOGAL AFETLER
:: ULUSLARARASI(DİPLOMASİ)
:: KÜLTÜR-SANAT
:: İNSANLIK
:: TARİH
:: İLETİŞİM
Genç Yazarlarımız
Reklam

İMAN ETMEDİKCE CENNETE GİREMEZSİNİZ, BİRBİRİNİZİ DE SEVMEDİKCE İMAN ETMİŞ OLAMAZSINIZ!

H.z. Muhammed


Adrese Git
AYM, YARGITAY YETKİ TARTIŞMASI

YARGI HİYERARŞİSİ, SORUNUMUZ!!!

YARGITAY, ANAYASA MAHKEMESİ YETKİ TARTIŞMASI!!

Hukuka girişin ilk derslerinden biri hukukun kaynakları ise, diğeri ise hukuk hiyerarşisidir desek yeridir.. İlk derece, İstinat, Yargıtay ve son olarak kişisel başvuru hakkı verilerek Anayasa Mahkemesi ve uluslar arası ölçülerde insan hakları konusunda AİHM ve ticari konularda TAHKİM üst mahkeme olarak Meclisimizce hükümetlerimizce kabul edilmiştir. Bir kişi ha

Devamını Oku...

Haşim KILIÇ'ın 50. Kuruluş konuşması tam metin

Mahkememiz Başkanı Sayın Haşim KILIÇ'ın Anayasa Mahkemesi'nin 50. Kuruluş Yıldönümünde Yapmış Olduğu Açış Konuşması

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Yurtdışından gelen elliyedi Ülkenin çok değerli Anayasa Mahkemesi başkanları, üyeleri ve beraberindeki misafirler, 

Saygı değer konuklar, 

Değerli basın mensupları, 

25 Nisan 1962 yılında kurularak çalışmaya başlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin 50. Kuruluş Yıldönümünde sizlerle beraber olm

Devamını Oku...

Haşim KıIıç’tan uyarı

Anayasa mahkemesi başkanı Haşim KıIıç’tan uyarı !!

'Siyasetin yargıyı kuşatmasına izin vermeyeceğiz'

Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu'nun açılışında konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Türk yargı dünyasında yaşanan büyük sorunların, uygulama sürecinde yaşanan olumsuzluklardan kaynaklandığını ifade ederek, hakimin tarafsızlığının sağlanamaması, mesleki eğitimdeki eksiklikler, evrensel değerlere uzaklık gibi nedenlerin uygulamada toplumu ikna edecek güçlü kararların çıkmasına imkan vermediğini kaydetti.

<

Devamını Oku...

YARGITAY'A YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ HAYIRLI OLSUN

YARGITAY'A YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ HAYIRLI OLSUN

Yargıtay'a yeni başkan, Yargıtay Başkanlığı'na 6. Hukuk Dairesi Başkanı Nazım Kaynak seçildi. Kaynak 197 oy aldı...

 Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker’in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Yargıtay Başkanlığına 6. Hukuk Dairesi

Başkanı Nazım Kaynak, ilk turda aldığı 197 oyla seçildi.

Yargıtay Başkanlığı için bugün Yargıtay Genel Kurulu’nda seçim yapıldı.

Devamını Oku...

YARGI KARARLARININ DEMOKRATİKLİĞİ TARTIŞILMAZ

YASALARIN DEMOKRATİKLİĞİNİ TARTIŞALIM,

MAHKEME KARARLARININ DEMOKRATİKLİĞİ OLMAZ, YASALLIĞI VE KANNUNİLİĞİ OLUR.

Mahkeme kararında ne aranır hukukilik, hukuki kurallarda ne aranır, yasallık YSK yasalara dayanarak hukuki bir karar almıştır.

Bunu demokrasi tartışmasına çevirmek yanlıştır, söz konusu yasa ve kanunlar demokratik olmayabilir, bunun değişiklik yolu, yöntemi bellidir. Mahkemeler ve yargı kurumları mevcut yasalara dayanarak karar alırlar. Mevcut yasa b

Devamını Oku...

İDARİ YARGIDAKİ DEGİŞİKLİK VE DANIŞTAY GÖRÜŞÜ

DANIŞTAY GÖRÜŞÜ

 Konu: 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nu da kapsayan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” hakkında.

            Adalet Bakanlığınca hazırlanarak Başbakanlık tarafından 21/01/2011 günlü ve 253 sayılı yazı ekinde 24/01/2011 gününde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Meclis Web sayfasından elde edilen, 1/994 sayılı, “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” hakkında Danıştay daire ve kurullarının görüşleri de dikkate alınarak, İdari Yargıda reform ihtiyacı, bu ihtiyacın gider

Devamını Oku...

YARGITAYDAN HASAN GERÇEKER'İN ACIKLAMASI

YARGITAY "ANAYASA MAHKEMESİ" TASARISINI DEĞERLENDİRDİ

 Yargıtay, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısına ilişkin olarak, ''Bireysel başvuru ile ilgili hükümler Anayasa ile güvence altına alınan Yüksek Mahkemelerin eşitliğine ilişkin kurallara aykırıdır. Yapılan düzenleme ile Yargıtay ve Danıştay son incelemeyi yapacak Yüksek Mahkeme olmaktan çıkarılmakta ve Anayasa Mahkemesi süper bir Yüksek Mahkeme konumuna getirilmektedir. Anayasa'nın 154 ve 155. maddelerinde düzenleme ve değişiklik yapılmadan Yargıtay ve Danıştay'ın son inceleme merci olmaktan çıkarılması

Devamını Oku...

ADALET BAKANLIĞINDAN BASIN AÇIKLAMASI

 

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN

  AÇIKLAMA

Son günlerde basın yayın organlarında tutukluluk süreleriyle ilgili haber ve yorumların geniş bir şekilde yer alması nedeniyle kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıkla

Devamını Oku...

SAMİ SELÇUK BİLMEDEN OY VERİLDİ

 

SAMİ SELÇUK, BİLMEDEN OY VERİLDİ

Yargıtay Onursal Başkanı Selçuk: Neye oy verdiğini bilmeyen insanlarla sonuç alındı. Kimse kendini aldatmasın. Bilmediğimiz şeyleri oylarsak, bilmediğimiz sonuçlara katlanmak zorunda kalırız

Yargıtay Onursal Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sami Selçuk, Türkiye’nin yeni bir anayasa yapmanın yolunu bulması gerektiğini belirterek, “Büt&

Devamını Oku...

İSTANBUL BAROSUNDAN HEPİMİZE DEMOKRASİ DERSİ

 

İSTANBUL DA AVUKATLAR KEDİLERİNE VE DEMOKRASİYE YAKIŞAN BİR SEÇİM YAPTILAR KENDİLERİNİ KUTLUYOR, YENİ YÖNETİME BAŞARILAR DİLİYORUZ.

DOÇ. DR. AV. ÜMİT KOCASAKAL İSTANBUL BAROSU BAŞKANI


 İstanbul Barosu Genel Kurulu 6-7 Kasım 2010 Cumartesi ve Pazar günü Haliç Kongre Merkezinde (Sütlüce) toplandı.

 Genel Kurul 6 Kasım 2010 Cumartesi günü saat 10.00’da toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağladı.

Devamını Oku...

YASALARI TARTIŞALIM YARGI KARARLARINI DEGİL

YASALARI TARTIŞALIM YASALARA DAYANAN YARGI KARARLARINI DEGİL

Yasalar tartışılıp eksik yanlarını değiştirebiliriz, hatta zamanla eskidikleri ve uygulanamaz olduklarında kaldırabiliriz, ama bu yasalara dayanarak verilen yargıç kararlarını tartışamayız. Şayet bu kararda bir şüphe varsa bunun tartışılma, değerlendirilme yeri bellidir, bunu gazeteler, gazeteciler, televizyonlar değil yüksek yargı yapar. Yüksek yargı yasalara uymayan ve yanlış verilen kararları düzeltir, yanlıştan dönülmüş olur.

 Bu durum hukuk devletlerinde böyledir, hukuka saygılı toplumlarda böyledir bu uyulması gereken

Devamını Oku...

YARGITAY BAŞ SAVCISININ ACIKLAMASI

YARGITAY BAŞ SAVCISININ ACIKLAMASI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Dinsel inanç veya dinsel kurallarla doğrudan ilişki ve bağlantı kurularak yapılan düzenlemeler, hem devrim yasalarını, hem de laiklik ilkesini ilgilendirir. Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin giyimlerini düzenlerken türban kullanımına dinsel inanç nedeniyle geçerlilik tanımak, kamu hukuku alanındaki bir düzenlemeyi dinsel esaslara dayandırma suretiyle laiklik ilkesine aykırılık oluşturur” denildi.

Açıklamada, son günlerde görsel ve yazılı yayın organlarında kamu kuruluşlarından

Devamını Oku...

HSYK SEÇİMLERİNDEN KAMUOYUNA YANSIMALAR

 

 YENİ OLUŞTURULACAK HSYK’YA AĞIR SORUMLULUKLAR.

 Yeni oluşan kurul iktidarın etkisinde kalmasa bile öyle anlaşılacağı ilk haberlere ve yorumlara yansımasından belli. Aşağı tükürseler sakal, yukarıya tükürseler bıyık misali şimdiden tartışılmaya başlandı. Bu kurumun önemi yargı mensuplarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemeleri yapan kurum olmasından gelmektedir. O zaman bu kurumla ilgili kararlar bu zamana kadar olduğu gibi ulu orta sokak ağzıyla olmamalıdır. Görüldüğü gibi kurumun saygınlığına zarar veriliyor. Bu kurumun saygınlığı aynı zamanda yargının saygınlı da demektir, burası yargının bağımsızlığını sağlayacak veya bağımlı hale getirece

Devamını Oku...

TOPLUMSAL  
ANAYASAL DEGİŞİKLİK, NASIL?
HÜSEYİN BENEK

TOPLUMSAL  
İSLAM//BARIŞ
SITDIK FANİ

TOPLUMSAL  
İTAAT, TEPKİ ARASINDA SIKIŞAN İNSAN!!!
FİKRİ ADİL

TOPLUMSAL  
CUMHURİYETİN YÜZÜ KADINLAR
Nevval SEVİNDİ

TARİH  
TÜRKLERİN TARİHDE YERİ ve ÖNEMİ
Tomris VAKANÜVİS

ŞİİR  
NORMALİ AŞMAK!
AHSEN'E SEVDALI

SİYASET  
MUHALİFLER İTTİFAKLAMI, İTTİFAKSIZ MI?
M.Akif GÖKALP

SİYASET  
CHP TARTIŞMANIN KEYFİLİĞİ
AYDIN FİKİRLİ

ÖNERİLER  
KİLO SORUNUMUZ SAGLIK SORUNUNA DÖNÜŞMESİN
DERMAN ABİ

GELECEK  
YAPAY ZEKA ve METAVERSE NEDİR?
Şahin KAHİN

Reklam

“Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur."

                                    M.Kemal Atatürk


Adrese Git
Sitemiz en iyi 1024 x 768 çözünürlükte ve Internet Explorer ile görüntülenir...
EpoxSoft