İÇERİK Detay YAZARLARIMIZ
:: Anasayfa
:: Haberler
:: Yazarlar
:: Sesli Makale
:: TARIM
:: ÇEVRE/DOGA
:: KENT ve YAŞAM
:: SAĞLIK
:: BİLİMSEL GELİŞMELER
:: İNANÇ
:: SİYASET
:: ÇALIŞMA HAYATI
:: DÜŞÜNSEL
:: TOPLUMSAL
:: SAGLIK İÇİN SPOR
:: KİŞİSEL GELİŞİM
:: EKONOMİ
:: EGİTİM
:: YARGIDAN
:: GÜVENLİK
:: TEKNOLOJİ
:: HOBİLER
:: MAĞAZİN
:: TOPLUMSAL YÖNLENDİRME HABERİ
:: DOGAL AFETLER
:: ULUSLARARASI(DİPLOMASİ)
:: KÜLTÜR-SANAT
:: İNSANLIK
:: TARİH
:: İLETİŞİM
Genç Yazarlarımız
Reklam

İMAN ETMEDİKCE CENNETE GİREMEZSİNİZ, BİRBİRİNİZİ DE SEVMEDİKCE İMAN ETMİŞ OLAMAZSINIZ!

H.z. Muhammed


Adrese Git
DİN NEDİR, NE DEGİLDİR?!?!

DİN NEDİR? NE DEGİLDİR!!

Din kitabi vahiye dayalı dinler söz konusu olduğunda yaptığımız, yaşadığımız, yaşattığımız iyiliklerden ve yaşadığımız, yaşattığımız kötülüklerden dolayı hesap gününde ödül ve ceza alınacağına inanmaktır. Dine inanıyorsak iyilik yapmak ve kötülük uzak durmaktır din…

Din, insanı, canı, bitki ve hayvanlarda dâhil, dünyayı, evreni Tanrının(Allah’ın) yarattığını düşünerek onların dogasına/fıtratına zarar vermemektir.  İnanmak iman etmek, yaratılan,  dünyayı paylaştıklarımızla barış içinde yaşamak demektir… Tersi din degil zulümdür…

Din la ilahe illallah, diyebilmektir… Bu Allahtan(Tanrıdan) başka tapacak yoktur, diger her yapılmış onun aşagısındadır… Bu nedenle bizim yaptığımız, maddi şeyler yüzünden dogal hayatı bozmak da dahil, yaratılan hayatın dogasını/fıtratını bozmamaktır din… Tersini yapıyorsak, İmanlı insan bunu yapamaz, yapıyorsak da imani zayıflık içinde olunabilir… Dünya nimetlerinden meşru sınırlar içinde yaşamak demek dini yaşamak demek… Din nedir diye düşünelim, din neden bize ulaştırıldı diye düşünelim, dinin temel ilkleri nedir diye düşünelim ve dini, din simsarlarından kurtaralım bizim aklımıza gönlümüze emanet edelim ve bu Peygamberimizin emanetini iyi öğrenelim, iyi yaşayalım ki barışa adalete neden olsun, din adalet ve barış demek olduğunuda unutmayalım… Tersi dinden çıkmak bile sayılabilir..

Din Nedir, Allah'ın birliğine inanmaktır. Hesap günü yaptıklarımızın hesabının  görüleceği düşüncesine, iyilikler karşısında ödül, kötülükler karşısında ceza alınacağına inanmaktır… Hesaba inanmamak dini yok saymak olabilir…  

Din nedir Adalettir, "İnsan fiillerinde hür müdür, degil midir,  insan iradesine dayalı davranışlarda bulunamazsa sorumluluğu olmaz, başka bir güç veya otorite şunu yap, bunu yapma derse sorumluluk o otoritenin olur. Bu bir işletmede normaldir ama Allah katında işletmenin hükmü yoktur, orada iyi kötü, zulüm, adalet gibi, iyi olana sevap, kötü olana günah denilen ölçüler vardır. Bu ölçülere göre irademize dayalı yaşama sorumluluğu bize aittir, bu nedenle irade özgürlüğü gerekir, özgürlümüze sahip çıkma da dinidir… Biz Allah katında hesap gününde kendi irademizle yaptıklarımızla yargılanacağız, otoritelerin yaptırdığı yanlışa, adaletsizlige tepkisiz kalmışsak bu durumda yargılama ve ceza sebebi olabilir.. Ahlak da bu duruma girer, barış içinde yaşamak, biz dindarız, şu dine inanıyoruz dendimi, ahlak, adalet, barış ve iyi olan üzere yaşama kararı veriyoruz demektir… Öylemi yaşıyor dine inananlar? Yaşamıyorsa dini yaşam üzere degiller denilebilir…

Din nedir demeye devam edersek.. sratilmüstağım üzere yaşamaktır diyebiliriz, bu ne demektir, iyi olan, güzel olan, adil olan, faydalı olan, insanların mutluluğuna refahına katkı sunan, barış  ve dostluk üzere dost doğru yaşamak demektir.. Böyle yaşıyorsak dindarız, öbür türlü dinidarız.. devam edelim din nedire?!?!? Bence sizde bu konu üzere beş vakit düşünün, her namazdan sonra Allahın dini gönderme muradı nedir diye, mülazalar edin…

Devam edecek olursak son olarak şunu söyleyebiliriz, düşünebiliriz, inanabiliriz, din nedir?

“”Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker””

"Emr-i bi'l ma'rûf" yani iyiliği emretmek, maruf olan genel olarak iyi bilinenler demektir, bu evrensel doğrular da diyebilecegimiz bir durumdur… "nehy-i anil münker" yani kötülükten sakındırmak, bu da evrensel veya yerel düşünüş bilgi ile kötülüklerin ne olduğunu bilmek ve bundan uzak durmak ve durulması konusunda iradelere saygı duyarak yardımcı olmaktır…  Bu temel esasa göre kişi itikadi ve ameli konularda insanları iyiliğe çağırmalı, iyiliği yaymalı, kötülüğe karşı ise sakındırmalı, uyarmalıdır. Kendi de davranışlarıyla bu temel ilkeye uymalıdır.. Ayrıca ekonomik, sosyal maruflar ne, ne olmalıdır üzerinede düşünülmelidir.. Örnegin dünyada 140 ailenin mal ve serveti dünya nüfusunun yarısının mal ve servetine eşitse, ekonomik paylaşımda sorun varsa, bu sorunu hak ahlak ve adalet ölçülerine göre çözmeye çalışmakta marufun önerilmesi demektir.. Çevre kirletiliyor doganın dogal dengesi doganın marufu(Ekolojik olarak dogasına uygun, sosyal olarak genel geçer kural) bozluyorsa, biz bunlara karşı da iyi olanı önerecek kendimizde yapacağız ki inandırıcı olalım…  Son olarak..

Marufsuz din, startilmüstağimsiz din, ahlaksız ve adaletsiz din, nimetide, külfetide adalet ölçülerine göre paylaşılmayan din, insanın yorumlarla fıtratını yok sayan din, barış, huzur refah için çalışmayan din, din olmaktan çıkmış dünyevi otoritelerin elinde oyuncak olmuş dini yorumlardır, gerçek din degil denilebilir.. Allah dost doğru adalet ve ahlak üzere, iyi olanı, barış içinde yaşamayı nasip etsin… Selam ve Sevgilerimle..

 Sıtdık Fani – vatandasfikri.com 8.12.2023

Kaynaklar

1* https://islamansiklopedisi.org.tr/maruf#:~:text=%C4%B0yili%C4%9Fi%20emredip%20k%C3%B6t%C3%BCl%C3%BCkten%20vazge%C3%A7irmeye%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma,ahl%C3%A2k%C3%AE%20ve%20hukuk%C3%AE%20bir%20tabir.

2* https://sozluk.gov.tr/

 

Bu Üyenin Diğer Yazıları
İSLAM//BARIŞ
DİN NEDİR, NE DEGİLDİR?!?!
VERİMLİ/MÜBAREK YAŞAMAK!!
DİN ETKİSİ!!!
KUTSALLAR HİYERARŞİSİ -1
FESAT/FİTNE'NİN MALİYETİ!!!
HİCRETİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
DİNİN, DİNDARLAR ELİYLE YORULMASI!!
DİN VE SİYASET ELİYLE HAYATI KOLAYLAŞTIRMAK
İHSAN KAVRAMINI KAVRAMAK
AHLAK ve MÜSLÜMANLAR
GERÇEK DİN NEREDE?
RAMAZANIN İYYASI
DİN ve DEVLET İLİŞKİLERİ
ÖLÜM ve İNSAN
UMUTVARIZ!!
ZABİT, ZAHİT, AHLAK ve ADALET
MİRAÇ KANDİLİ ve YENİ MİRAÇLARIMIZ
LAİKLİK, DİNİ LAİKLİK!!
REGAİP KANDİLİ
Üç Aylar
İSLAM NEDİR? Sadece İbadet mi?
İNSAN NEDİR? (Dini Düşünce İçinde)
DİNDAR TASAVVUF İLİŞKİSİ
DİN NEDİR!!??
KURAN İLE ARAMIZDAKİ ENGELLER!!
DİN NEYİ KORUR!?
DEMOKRASİ ve iSLAM
SİYASET DİN, DİN SİYASET İLİŞKİSİ
DİN ve İŞ HAYATI
TAKLİT - TAHKİK ( Sorgulamak, Araştırmak)
KURAN OKUMAK!
KADERİN, KADERSİZLERİ!
Bunları Din mi, Emrediyor?
SÖZLÜKLER HAFIZAMIZDIR!!
İSLAM ve TEMSİL
KELİMEYİ ŞEHADET KELİMEYİ TEVHİD
TÖVBE (İyiliğe Dönüş İradesi)
Dindarlık // Ateistlik
DİN, SİYASET ve ŞİDDET
CUMA
DİN, NE İLE NASIL ANLAŞILIR?
DİN ve FİTNE
İslam’ın, Beş Şartı
DİNDE DİL SORUNU!!!
RAMAZAN NASIL İHYA EDİLİR?
BERAT KANDİLİ, BERAT GECESİ
ALLAH, KADININ SESİNİ DUYDU
AYETLERLE PEYGAMBER
MÜSLÜMANLARIN YİTİĞİ (Sevgi)
REGAİP KANDİLİ NASIL KUTLANMALIDIR?
AMENTÜ
ŞERİAT/ADALET İSTERİZ!!
GÜNAH, SUÇ ve CEZA
MÜRŞİDİMİZ
DİN DE, DİL ve ANLAM SORUNU!!
TAKLİDİ, TAHKİKİ İMAN!!!
GÖRÜNEN DİNCİ, GÖRÜNMEYEN DİN!
DİNİ DÜŞÜNCE ACISINDAN ATİ (Gelecek)
AHLAK CIKARABİLMEK
İNSAN ve DİN
KAVRAMLARDA VE KURAN DA, PEYGAMBER-LER
BEN ve O, ONLAR ve BİZ!!
Uydurduk, İnandık!
İmanla mı Yaşıyoruz, İmayla Mı?
TEMİZLİK (Manevi, Maddi)
KURUMLAR DEĞERLER
TAKVA SEVİYESİ
KURBAN KESİMİ
MESAJ VAR!! Okudun mu? Okuduk mu?
İSTİMNA, GÜNAH MI?
KURANDAN SİYASAL SİSTEMLERE, SİYASİ/DİNİ DÜŞÜNME
YANLIŞ DİNİ BİLGİ İMANDAN, EDER!!
Dinimizi Anlamada ki Engeller
Müslümanlarda Din Etkisi
DİNİN ÖNÜNE GEÇMEMESİ GEREKİRKEN GEÇENLER!
CANLI YAYINLA CEMAATLE NAMAZ
MİRAÇ, ÇIKIŞ, YÜKSELİŞ
DEVLETİN DİNİ, OLUR MU?
MÜSLÜMANLAR ve SAVAŞ!
KANDİLLER AYDINLATSIN
FAİZ
H.Z YUSUF
KUDÜS MÜSLÜMANLARINDIR
DEPREM KOVAN ADAM/ŞEYH
DİNİ GELENEĞİN SINIRLARI
DİNİ YORUMLAR
ÖLÜMCÜL GÜNAH 1
ÖLÜMCÜL GÜNAH 2
İNSAN ve HAYAT
DİNİ YARGILARIMIZ!!!
İLİM/İMAN İLE AMEL!!
DİNİ İLKE, SORUNU!!
DİN ŞURASI, DİN ŞURASININ, ŞURASI!!!
DİN, KÜLTÜR İLİŞKİLERİ, OKUMALARI, ANLAMALARI
DİN, DEVLET İLİŞKİLERİ
GAVS OLMAK, GAVSA TABİ OLMAK (Gavs’lık Nedir?)
KÂFİRLİK // KAFİRLEŞME // KAFİRLİŞTİRME
MÜSLÜMANLAR BİLİMDE NEDEN GERİ KALDIK?
MÜSLÜMANLAR, GEÇMİŞ ve GÜNÜMÜZ SİYASETİ
MİLLET, ÜMMET, VATANDAŞ FARKI
BAK, DİN BİZE NE DİYOR?
RAHMET EHLİMİYİZ, ZULMET EHLİ Mİ?
MÜSLÜMANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ
İFFET, ÜZERİNE MÜLAHAZALAR
TEVAZU
İSLAM NEYİ KORUR?
MAKYEVELİST MÜSLÜMANLAR
BAYRAM BAYRAMOLA
MÜSLÜMANLAR DA HALİFE/YÖNETİÇİ SEÇİMİ
CANLI DİN, ÖLÜ DİN FARKI
MÜMİN, MÜMİNİN AYIBINI GİZLEYEBİLİR Mİ?
MÜLKİYET YIĞILMASI
DİN AFYONMUDUR, DEGİLMİDİR?
FIRKAYI NACİYE KİM?
MUHALİF, MÜSLÜMAN!
KURAN OKUMA NEDENİMİZ
HER ŞEYLE, HERKESLE SORUNLU!!!
DİN ve OLGUNLAŞMA (Tasavvufi Olgunlaşma)
MÜSLÜMANLAR NE KADAR MÜSLÜMAN?!?!?!
DİNİ DÜŞÜNCE
Ramazanın İhyası!
RAMAZAN NE AYI?
AHLAK, ADALET, DİN ve TOPLUM
İman
MUBAH// MÜSTEHAB
DİNİ DÜŞÜNCE
DİN NEDİR?
İMAN, İNANÇ, DAVRANIŞ İLİŞKİSİ
KUTSAL NEDİR??
FIKIH PROBLEMİMİZ!!!
DİN NASIL YAŞANIR?
DİN NE, DER? Biz Ne Anlarız, Ne Yaparız?
BİLİM + DİN = DİNDAR
ÖLÜM!!
MÜMİN MİYİZ??
İRŞADSIZLIK (Yönsüzlük)
HIRS!! (Meşru/Gayrimeşru Hırs)
MERHAMET
MÜSLÜMANLAR ve ÖZ ELEŞTİRİ
KİTAP’IN HAKLARI
DİNİ DÜŞÜNÜŞ DE DONUŞ!!
DÜNYEVİLEŞMEK!!!
MÜSLÜMANLARIN SORULARI NASIL OLMALI?
CENNETİ KOVMAK!!
DAVET (Cennete Davet)
İKİ MEKAN, İKİ YAŞAM
KİTAPLI YAŞAM
SADAKA, ZEKAT, İNFAK (Paylaşma Farzı!)
Hanginiz MUHAMMED?
SİVİL İLAHİYAT (Sivil Dini Düşünce)
MAŞALLAH - Maşallah Ne Demektir?
Cenaze Defni
İMAN İNSANI
ALLAHTAN UZAKLAŞMAK
HİCRET
Şahit miyiz, Şehit miyiz?
KIBLE (Kıblesizlik)
YERYÜZÜ MESCİDİ
BAYRAMLAR
KADER ANLAYIŞIMIZ - Yaşanılanlar Kaderimiz mi?
HAC KURBANI
Din Adamı/Kadını Nasıl Olunur?
DİN İKTİDAR İLİŞKİSİ
Cennete kim gidecek? Bizim Şıha Soralım mı?
YANILMIŞ, TANRI(ALLAH) VARMIŞ!!
CUMA DA, CUMASIZ KALMAK!!
CENNETİN YOLU
CENNETİNİ KAYBEDEN TOPLUM!!
TÜRKİYE CAMİ RAPORU
DİNİ KAYNAKLARIN AŞIRI YORUMLANMASI – 2
DİNİ KAYNAKLARIN AŞIRI YORUMLANMASI - 1
DİNİ KAYNAKLARIN AŞIRI YORUMLANMASI
MÜSLÜMANLARIN HATALARI!!
MÜSLÜMANLARIN DÜŞÜNSEL SORUNLARI!!
ELHAMDÜLİLLAH (Derken Ne Diyoruz?)
FRANSA DAN İNANÇ ALANINA HADSİZ MÜDAHALE
MÜSLÜMANLARIN, İSLAMİ SİCİLLERİ, NEDEN BOZUK?
MUHSİN MÜSLÜMAN KİMDİR?
MÜSLÜMANLARDA AHLAK
MAHREMİYET, MAHRUMİYETE DÖNÜŞMESİN!!
İHSAN (İhsani İnsan)
MÜSLÜMANLAR VE ŞÜRASIZLIK!!!
Zikir Matikten Sevgi, İyilik ve Fikir Matiğe
SIRAT KÖPRÜSÜ (Sırat Köprüsünden Kolay Geçme Yolu)
DÜŞÜNSEL DONMA HALİ!!
Mübarek
DİNİ DÜŞÜNCE
DİNİ DÜŞÜNCEDE İSLAH
GÜNAH ALĞISI
ŞEYTAN TAŞLAMA
HARAM/ GÜNAH - MÜBAH- HELAL/SEVAP
DİNİ İLKE Mİ, UYDURULMUŞLUK MU ?
DİNE KİM DARBE VURUYOR?
ALLAH’A YAKLAŞMANIN YOLU!!
H.Z. MUHAMMEDİYE YOLU
ÂMİN, NE DEMEK?
ŞEYTAN'A UYMAK
MESAJI OKUMAK
DİNİMİZİ ANLAMA ÜZERİNE DÜŞÜNMEK
SECDE
ASIL, İBADET (Anlama İbadeti)
KANDİLİMİZ KUTLU OLSUN
KANDİLİMİZ KUTLU OLSUN
SALİH AMEL
İLAHLIK İDDİALARI
SANATTAN VE KADIN VÜCUDUNDAN KORKANLAR
MANGURT MÜSLÜMANLAR
DİNİ TÜRKÇE OKUMAK
KOLAY MÜSLÜMANLIK
SÜNNET SORUMLULUĞU
HOCAM SİZİ ANLAMAK İSTİYORUM!!
BAYRAM
BARIŞ MI, BAYRAM MI?
VAHYE DAYALI BİLGİ
PUT NEDİR Kİ?
MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH
MÜSLÜMAN TOPLUMLARIN SORUNLARI
RAMAZAN, BAYRAM
ÖRNEK İMAM
İNANÇ SEVİYEMİZ
KURAN’LA BULUŞMA
MÜSLÜMANLARIN KAPİTALİZMLE İMTAHANI!!
DİN EĞİTİM MÜFREDATI
ÖZÜR!!
ADALET HAK, HUKUK, AHLAK
İFTAR SOFRALARIMIZ
RUHİ ORUC
KUL OLABİLME
TÖVBE
AKLI SELİM
ZULÜMDEN SAKINMA, ADALETİ ÖNERME SORUMLULUĞU
İMAN
MARUF VE MÜNKER
DİN NEDİR?
TEKNE MÜSLÜMANLIĞI, TAKVA MÜSLÜMANLIGI
NAMAZ BİZDE NASIL ETKİ YAPMALI?
ZİKİR
MÜSLÜMAN TOPLUMLARIN SORUNLARI - 5
BELAMLAR ve BELALARI
MÜSLÜMANLARIN SORUNLARI - 4
MÜSLÜMANLARIN SORUNLARI -3
MÜSLÜMANLARIN SORUNLARI - 2
MÜSLÜMANLARIN SORUNLARI
CENNETİN YOLU - CENNETİN TAPUSU
MÜSLÜMANIN KAYIBI
DÜNYA VE DİN KİRLETİCİLERİ
HALİFEYE NE YAPTIK?
ADALET FARZ, ZULÜM HARAM
ŞEFAAT EDİLECEKLER
AYET OKUMAK, AYETLERİ ANLAMAK
İÇTİHAT ÜZERE, İCMAYA İCABET
İSLAMİ ÖRGÜTLER
CEMAATLER DE YOZLAŞMA
MÜSLÜMANLAR DA FİTNE NEDENLERİ
MÜSLÜMANLAR DA MÜSAMAHA
CEMAATLERİN EGİTİMDE YAPTIKLARI HATALAR
UYDURULMUŞ DİNİN YALANLAR
DİN/DİNDARLIK, SOSYAL DEMOKRASİ
EMEK KUTSALSA!
KERBELA
MUHARREM AYI
DİNİN DİLİ
KURBAN İBADETİ
KURBAN BAYRAMI
İSLAM
DİN İSTİSMARI
DİNİ GÖRÜNÜMLÜ ÇATIŞMALAR
BAYRAMLAR BAYRAMOLA
İSLAM DA HAK ve KADIN HAKLARI
RAMAZAN ORUÇ AYI OLDUĞU KADAR KURAN AYIDIR DA
ORUÇ ZAMANI
RAMAZAN/ORUÇ
GÜNAH ANLAYIŞIMIZ ÜZERİNE
DİN, AFYON MUDUR?
İFRAT/TEFRİT
NAMAZIN RUHU
İSLAMIN DAVETİ, KARDEŞLİGEDİR
MÜSLÜMANLAR ve KAMUSAL ALAN
BİRLİĞİMİZE NEDEN OLACAK KAVRAMLAR
ÖLÜM ve ÖTESİ
DİN DENGE İLİŞKİSİ
UYDURMA DİN, GERÇEK DİN
İSLAM TOPLUMLARIN DA KADIN SORUNU
KURAN’LA NASIL BULUŞABİLİRİZ?
Kutsalla, Kültür İlişkisi
ÜMMET BİLİNCİ
SORU ANLAM İLİŞKİSİ
ADAVET/ADALET
AHLAK, ADALET NE YAPMAYI GEREKTİR?
HARAM – HELAL
@@. ANA HAPSOLMAK !! . @@
HAS DİN, HAS KUL
PEYGAMBERİMİZİ, ONUN MESAJINI DÜŞÜNMEK!
İSLAM’IN DEGİL, İSLAM TOPLUMLARININ SORUNU
AHDE VEFA
DİNİN YANSIMASI
KURAN’I ANLAMAK/ANLAMAMAK
İMANLA HAYATIN İÇİN DE AMEL
KURAN DA SARP YOKUŞ
DİN ve İNSAN/İNSANLIK
İSLAM ÜLKELERİN DE HALK KALMAYACAK
HİCRET - MUHARREM AYI
MEZARLIK ZİYARETİ
KURBAN/BAYRAMI
ÜMMET BİLİNCİ
ÜMMET, ÜMMET'E ZULMEDİYOR!!
UTANDIRAN ÜMMET!!
RAMAZAN
EMANETLERİN KUTSALLIĞI!!
HAZİNE MALI
DİNİMİZDE KÜLTÜREL ETKİLER - 2
DİNİMİZDE KÜLTÜREL ETKİLER -1
İYİLİKLER GÜNAHLARI YOK EDER
AKIL/DÜŞÜNCE NİMETİ
KURANI ANLAMAK , KURANLA YAŞAMAK
DİN DE KÜLTÜREL ETKİLER
AHİRET BİLİNCİ NEDİR?
ADALET/AHLAK
GUSÜL
ABDEST - 1
GÜNÜN CİHADI / MODERN CİHAT !!!
DUA
İBADET DEN, İMANİ ALANA DİN EGİTİMİ
MÜLK ALLAH’IN SA ….
KUTLU DOGUM ve VEDA HUTBESİ
KAMU/TİCARET AHLAKI
DİNDEN UZAKLAŞMA!!
ABDEST
HAK, KUTSAL TECAVÜZ, HARAMDIR
MÜSLÜMAN AHLAKI
SEVAP/GÜNAH
Mutmain
İSLAM'IN TERÖRLE KİRLETİLMESİ
HAFIZLIK
GERÇEK DİNDARLAR NEREDE?
HİDAYET - ENANİYET
CAMİ TOPLUM İLİŞKİSİ
Şİİ Mİ, SUNNİ Mİ, MÜSLÜMAN, MIYIZ?
ADALET VE DALÂLET
DİNDARLIK ÜZERİNE
ÖRNEKLERE SAHİP ÇIKABİLMEK
HARAM
KERBELA KATLİAMI/ MUHARREM AYI
KERBELA KATLİAMI / MUHARREM AYI - 1
KERBELA KATLİAMI / MUHARREM AYI -2
HİCRET
AF / AFFETMEK
İSLAM KARDEŞLİĞİ
DEDE, BANA KURAN'I ANLAT
PARAYA ESARET
EMEK//RIZIK GASPCILARI
HAC, BİRLİGE YOLCULUKTUR
GAZZE DE ÇOCUK OLMAK
ZİKİR
RAMAZAN
KİBİR
KUTLU DOĞUM
GÜNAH İŞLEME
CANA SAYGI DUYMAYAN, NEYE DUYABİLİR?
VURMA İNSAN KARDEŞİN
İNANAN KİŞİNİN SINIRLARI
KURAN DA PAYLAŞIM İNSANLARIN RIZKINI KESMEYİN
MEVLİD KANDİLİ
İKİ TÜR İSLAM TEMSİLCİSİ
EZAN
İMTAHANDIR!
HAC İBADETİ
İNSAN KATLETMEK!!
ÜMMET KAN AĞLIYOR
ÜMMET'İ MUHAMMED'İN HALİ!!!
H.Z MUHAMMET'İN ÜMMETİNE DİLEKCEMDİR
DİNDE ZORLAMA YOKTUR
ALLAH'IN SINIRLARI (HUDUDULLAH)
ORUÇ
KELİME-İ TEVHİD
OL, ÖL !!
NAMAZ SÜRELERİ -1
PEYGAMBERLER NEDEN GÖNDERİLDİ?
ALLAH'IN SINIRLARI
İSLAM'IN BİLİMLE İMTİHANI!
LAİKLİK
İSLAMİ FOBİ VE NEDENLERİ
MEVLİT KANDİLİ
TAKVA ELBİSESİ
TOPLUMSAL  
ANAYASAL DEGİŞİKLİK, NASIL?
HÜSEYİN BENEK

TOPLUMSAL  
İSLAM//BARIŞ
SITDIK FANİ

TOPLUMSAL  
İTAAT, TEPKİ ARASINDA SIKIŞAN İNSAN!!!
FİKRİ ADİL

TOPLUMSAL  
CUMHURİYETİN YÜZÜ KADINLAR
Nevval SEVİNDİ

TARİH  
TÜRKLERİN TARİHDE YERİ ve ÖNEMİ
Tomris VAKANÜVİS

ŞİİR  
NORMALİ AŞMAK!
AHSEN'E SEVDALI

SİYASET  
MUHALİFLER İTTİFAKLAMI, İTTİFAKSIZ MI?
M.Akif GÖKALP

SİYASET  
CHP TARTIŞMANIN KEYFİLİĞİ
AYDIN FİKİRLİ

ÖNERİLER  
KİLO SORUNUMUZ SAGLIK SORUNUNA DÖNÜŞMESİN
DERMAN ABİ

GELECEK  
YAPAY ZEKA ve METAVERSE NEDİR?
Şahin KAHİN

Reklam

“Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur."

                                    M.Kemal Atatürk


Adrese Git
Sitemiz en iyi 1024 x 768 çözünürlükte ve Internet Explorer ile görüntülenir...
EpoxSoft