İÇERİK Detay YAZARLARIMIZ
:: Anasayfa
:: Haberler
:: Yazarlar
:: Sesli Makale
:: TARIM
:: ÇEVRE/DOGA
:: KENT ve YAŞAM
:: SAĞLIK
:: BİLİMSEL GELİŞMELER
:: İNANÇ
:: SİYASET
:: ÇALIŞMA HAYATI
:: DÜŞÜNSEL
:: TOPLUMSAL
:: SAGLIK İÇİN SPOR
:: KİŞİSEL GELİŞİM
:: EKONOMİ
:: EGİTİM
:: YARGIDAN
:: GÜVENLİK
:: TEKNOLOJİ
:: HOBİLER
:: MAĞAZİN
:: TOPLUMSAL YÖNLENDİRME HABERİ
:: DOGAL AFETLER
:: ULUSLARARASI(DİPLOMASİ)
:: KÜLTÜR-SANAT
:: İNSANLIK
:: TARİH
:: İLETİŞİM
Genç Yazarlarımız
Reklam

İMAN ETMEDİKCE CENNETE GİREMEZSİNİZ, BİRBİRİNİZİ DE SEVMEDİKCE İMAN ETMİŞ OLAMAZSINIZ!

H.z. Muhammed


Adrese Git
TÜRKLERİN TARİHDE YERİ ve ÖNEMİ

Türklerin Tarihteki Yeri ve Önemi

Türkler, tarihsel süreç içinde dünya tarihinde önemli bir iz bırakan, göçebe yaşam tarzları, siyasi başarıları ve kültürel katkıları ile tanınan bir topluluktur. Bu makalede, Türklerin tarihsel yerini ve önemini anlamak adına geniş bir perspektif sunulacaktır.

1. Türklerin Kökeni ve Göçebe Hayatı:

Türklerin tarihi, M.Ö. 6. yüzyılda Göktürk Kağanlığı ile resmi olarak başlar. Bu dönemde Türkler, Orta Asya'nın geniş steplerinde göçebe bir yaşam sürerek, atlı savaşçı kültürlerini geliştirmişlerdir [1]. Bu göçebe yaşam tarzı, Türklerin toplumsal yapısını etkileyerek savaşçı bir toplumun oluşmasına neden olmuştur.

2. Türk Devletleri ve Siyasi Güç:

Göktürk Kağanlığı'nın ardından Uygur Kağanlığı, Karahanlılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi büyük Türk devletleri kurulmuştur. Bu devletler, sadece Orta Asya'yı değil, aynı zamanda Orta Doğu, Balkanlar ve Anadolu gibi geniş coğrafyaları etkilemiş ve yönetmiştir. Selçuklu İmparatorluğu, özellikle bilim, sanat ve mimarideki ilerlemeleriyle önemli bir medeniyetin öncüsü olmuştur [2].

3. Osmanlı İmparatorluğu ve Kültürel Miras:

Osmanlı İmparatorluğu, 1299'da Osman Gazi tarafından kurularak dünya tarihinde uzun ömürlü bir imparatorluk haline gelmiştir. Osmanlılar, farklı etnik grupları bir araya getirerek çok kültürlü bir yapı oluşturmuş, hoşgörü ve adalet anlayışı ile bilinmişlerdir. Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu'nun mimari, edebiyat ve sanat alanlarındaki katkıları da tarih boyunca önemli bir miras olarak kalmıştır [3].

 

4. Türklerin Tarihsel Önemi ve Küresel Etkisi:

Türklerin tarihsel önemi sadece kendi coğrafyaları ile sınırlı değildir. Türkler, Orta Asya'dan başlayarak, dünya tarihinde farklı bölgelere yayılmış ve farklı kültürlerle etkileşimde bulunmuşlardır. Bu etkileşim, kültürel çeşitliliği teşvik etmiş ve Türklerin dünya tarihindeki önemli oyuncular olduğunu göstermiştir.

5. Sonuç:

Türklerin tarih boyunca dünya tarihindeki rolü, Orta Asya'nın ötesine uzanan, farklı medeniyetleri bir araya getiren ve kendi benzersiz kültürlerini oluşturan bir hikayedir. Türklerin göçebe kökenleri, kurdukları devletler ve kültürel mirası, tarih sahnesinde önemli bir yer edinmelerini sağlamıştır.

Kaynakça:

  • Golden, P. B. (2011). Central Asia in World History. Oxford University Press.

  • İnalcık, H. (2000). The Seljuks and the Ottoman Empire. The Turkish Studies Association Bulletin, 24(2), 103-114.

  • Kuran, E. (2013). Ottoman Empire. The Oxford Handbook of the History of Nationalism, 189.

  • Findley, C. V. (2005). The Turks in World History. Oxford University Press.

 

Bu Üyenin Diğer Yazıları
TÜRKLERİN TARİHDE YERİ ve ÖNEMİ
MEDENİYET NEDİR?
TOPLUMSAL  
ANAYASAL DEGİŞİKLİK, NASIL?
HÜSEYİN BENEK

TOPLUMSAL  
İSLAM//BARIŞ
SITDIK FANİ

TOPLUMSAL  
İTAAT, TEPKİ ARASINDA SIKIŞAN İNSAN!!!
FİKRİ ADİL

TOPLUMSAL  
CUMHURİYETİN YÜZÜ KADINLAR
Nevval SEVİNDİ

TARİH  
TÜRKLERİN TARİHDE YERİ ve ÖNEMİ
Tomris VAKANÜVİS

ŞİİR  
NORMALİ AŞMAK!
AHSEN'E SEVDALI

SİYASET  
MUHALİFLER İTTİFAKLAMI, İTTİFAKSIZ MI?
M.Akif GÖKALP

SİYASET  
CHP TARTIŞMANIN KEYFİLİĞİ
AYDIN FİKİRLİ

ÖNERİLER  
KİLO SORUNUMUZ SAGLIK SORUNUNA DÖNÜŞMESİN
DERMAN ABİ

GELECEK  
YAPAY ZEKA ve METAVERSE NEDİR?
Şahin KAHİN

Reklam

“Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur."

                                    M.Kemal Atatürk


Adrese Git
Sitemiz en iyi 1024 x 768 çözünürlükte ve Internet Explorer ile görüntülenir...
EpoxSoft